Mediátor

Mediácia pri rodinných sporoch, mediácia pri rozvode, rozchode. Úprava práv a povinností voči maloletých deťom,  vysporiadanie BSM po rozvode.

Členka Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, pod  č. 1362 zapísaná v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

Mediáciu poskytuje v rámci Bratislavského kraja v Bratislave a v Prešovskom kraji v Kežmarku.

Cenník:

Prvé informatívne stretnutie a úvodná konzultácia: 25,0 € /1 hodina

Konzultácie, služby, poradenstvo a iné administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie úkony:  30,0 € / 1 hodina

Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie alebo záverečnej správy z mediácie 50,0€.

Mediácia mimo kancelárie mediátora na požiadanie klienta........................ 0,25 € za 1 km

 

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 17. May 2019

Kontakt
Kľúč n.o.
Rezedová 16
821 01 Bratislava
kontaktná osoba:
 PhDr. Dana Maňasová, PhD.
tel :
 0907 999 220
e-mail :
 klucno@gmail.com
web :
 www.klucno.sk
č.účtu :
 SK12 1100 0000 0026 6574 0029
pre sponzorov, darcov, 2% dane