Dodatok č.1

Dodatok č.1 k

Š T A T Ú T U

 

neziskovej organizácie

 

I.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 

Názov : Kľúč, n.o.

 

Sídlo   : Píniová č.14,  821 06  Bratislava

                                                                                                                     

 

 

      ................................

PhDr. D. Maňasová

 

 

 

                                                                                                                             ..................................

                                                                                                                                   p. M. Belková

 

 

V Bratislave, dňa 25. novembra 2005

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 4. Oct 2013