Ponuka vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie za 15 kreditov:
„Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese 1. stupňa základnej školy.“

Osobnostny a socialny rozvoj 1st. ZS


Aktualizačné vzdelávanie za 15 kreditov, podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom: „"Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese základnej a strednej školy" Osobnostny a socialny rozvoj ZS a SS