Zaujímavé linky

  • www.nsrr.sk Centrálny koordinačný orgán - Operačné programy
  • www.sia.gov.sk Sociálna implementačná agentúra – dôveryhodný a spoľahlivý partner pre implementáciu excelentných projektov podporovaných zo zdrojov EÚ”
  • www.employment.gov.sk Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 4. Sep 2013

Kontakt
Kľúč n.o.
Rezedová 16
821 01 Bratislava
kontaktná osoba:
 PhDr. Dana Maňasová, PhD.
tel :
 0907 999 220
e-mail :
 klucno@gmail.com
web :
 www.klucno.sk
č.účtu :
 SK12 1100 0000 0026 6574 0029
pre sponzorov, darcov, 2% dane