Poskytujeme nasledovné služby

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

                 MÁM ZÁUJEM

Vzdelávanie

                 MÁM ZÁUJEM

Supervízia

                 MÁM ZÁUJEM

Koučing

                 MÁM ZÁUJEM

Mediácia

                 MÁM ZÁUJEM

O nás

Sme organizácia s bohatou a aktívnou históriou. Našim cieľom je pomáhať jednotlivcom a rodinám, deťom i dospelým, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Pomáhame rozvíjať rodičom ich zručnosti, s cieľom prekonať ich náročné životné situácie a vytvárať zdravé rodinné prostredie a partnerské spolužitie.

Poskytujeme programy pre osobnostný rozvoj nielen pre profesionálov z rôznych oblastí.

Zárukou kvalitne poskytovaných služieb je tím ľudí, ktorí okrem dlhoročnej praxe, osobnostnej zrelosti a vysokej profesionalite majú chuť Vám byť nápomocní a sprevádzať Vás na životnej ceste.

Hľadáme možnosti, prepájame súvislosti, nevzdávame sa. Naším cieľom je napĺňať očakávania našich klientov a zadávateľov objednávok.

Naše referencie

Máte na nás nejaké otázky?

           KONTAKTUJTE NÁS