Galéria

Rok 2023: Pobyt v Chate Havranovo, Belá – Dulice, Belianska dolina

 

Názov projektu je “Skompetnenenie rodiny” realizovaný z finančných prostriedkov 95 % Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu SR a 5% z finančných zdrojov Kľúč, n.o.

 

Z našich aktivít: