Kontakt

Naša adresa

Kľúč n.o.
Rezedová 16
821 01 Bratislava

Kontakt

PhDr. Dana Maňasová, PhD.
tel: 0907 999 220
e-mail: klucno@gmail.com

Číslo účtu

SK12 1100 0000 0026 6574 0029
pre sponzorov, darcov, 2% dane