Mediácia

Poskytujeme túto službu rodičom maloletých detí z dôvodu dosiahnutia cieľa, a to najšetrnejšieho riešenia rozvodu a rozchodu, ktorá je náročná predovšetkým pre prežívanie maloletých detí.

Mediáciu poskytujeme predovšetkým:

  • pri rodinných sporoch,
  • pri rozvode, rozchode
  • pri úprave práv a povinností voči maloletých deťom,
  • pri vysporiadaní BSM po rozvode ale aj za trvania manželstva.

 

Mediáciu poskytujú členky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, zapísané v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR: JUDr. Marcela Szabóová a PhDr. Dana Maňasová, PhD.

Mediáciu poskytujeme v rámci Bratislavského kraja v Bratislave a v Prešovskom kraji v Kežmarku.

Okrem hlavného cieľa uzavrieť dohodu medzi účastníkmi, je sekundárnym cieľom byť nápomocný prekonať rodičom náročné obdobie rozvodu, pomoc rodine pri riešení zásadných otázok vyplývajúcich z novej životnej situácie a poskytnúť rodičom  potrebnú pomoc, ktorá v konečnom dôsledku pomôže deťom takejto rodiny.