Koučing

Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. (Whitmore).

Poskytujeme:

  • Life (životný) koučing, zameraný na osobnostný rozvoj pre jednotlivcov, páry a rodiny, napríklad pre podporu manželstva, efektívneho rodičovstva. Vhodné riešenie, ktoré si klient sám za sprevádzania našich koučov hľadá, ktoré sú preňho tie najvhodnejšie.
  • Biznis (podnikanie, obchod, zamestnanie, profesijná kariéra) koučing, zameraný na zvyšovanie pracovných výkonov, udržanie výkonnosti, pozitívnych, podnetných, inšpirujúcich vzťahov na pracovisku.
  • Tímový/skupinový koučing, pre pracovné, školské kolektívy a rodiny. Cieľom je získať spoločný vhľad do situácie, ktorú riešime. Kouč pomáha klientovi prijať rozhodnutie a zodpovednosť za svoje rozhodnutie.