Akruálne informácie

Tento rok sme podali na MPSVaR SR Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Krok za krokom II., kód žiadosti NFP401400FHT8  pod názvom Poskytovanie pomoci a podpory dňa 26.3.2024.

Miesto realizácie projektu je Banskobystrický , Trnavský a Nitriansky kraj prioritne budeme realizovať aktivity v okresoch Nitra, Levice, Nové Zámky /Nitriansky kraj/  Zvolen, Brezno, Veľký Krtíš /Banskobystrický kraj/ Trnava, Dunajská Streda /Trnavský kraj/.

Cieľovými skupinami, s ktorými sa bude v prípade schválenia v tomto projekte pracovať sú:

– neaktívne osoby, ktoré nepracujú, nie sú uchádzačmi o zamestnanie, nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy,
– mladí ľudia v situácii NEET, vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Plán začatia aktivít projektu je 01.10.2024 a ukončenie 30.9.2026.